Omdat het aantal gevallen van Tuberculose in Roemenië het hoogste van de EU is, blijft dit een voortdurende zorg. Een bijkomend probleem is het groeiend aantal patiënten die resistent zijn geworden voor de behandeling/medicijnen. Dit komt doordat deze mensen de behandeling niet afmaken. Gebrek aan geld (om naar het ziekenhuis of de arts te komen), gebrek aan kennis en alcoholisme zijn factoren waarom de behandeling onderbroken wordt.

TB is in veel gevallen te voorkomen door het in acht nemen van goede hygiëne in huis, op de werkvloer en in scholen. Toch wordt er vrijwel niets gedaan om de mensen hierop te wijzen. Vandaar dat RCHF grote waarde hecht aan preventie en gezondheidsonderwijs en wij hebben in de loop van de jaren gewerkt aan een goede samenwerking met ziekenhuizen en artsen, zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis voor longziekten in Iasi.

RCHF is lid van de STOP TB, partner van het WHO (World Health Organization).