De stichting heeft ten doel:

Het verbeteren van de kwaliteit van het leven van kinderen, arme families en de ouderen in Europa inclusief Oost-Europa d.m.v:

Voorspraak doen voor de Rechten van het Kind zoals gesteld in de VN conventie over de Rechten van het Kind en het zich ten allen tijde houden aan deze Rechten van het Kind zoals gesteld in de VN conventie over de Rechten van het Kind.

Het ten allen tijde opereren binnen de wetten van de landen waarin wij werken en met de toestemming van de desbetreffende autoriteiten. (Politie, Ministerie van Gezondheid, Ministerie van Onderwijs, overheidsdepartementen)

Het op lokaal, nationaal en Europees niveau samenwerken om de beste resultaten en onderling begrip te bereiken voor een directe baat voor de gemeenschap die onze vrijwillige hulp nodig heeft.

Het verhogen van de levensstandaard van de armen en minderbedeelden door middel van onderwijs en het betrekken van de lokale bevolking bij de verschillende projecten ter bevordering van hun welzijn.

Samenwerkingsverbanden aan te gaan met medische specialisten en doctors, zo ook onderwijskundig personeel in ons gezondheidsvoorlichting programma ten bate van de bevolking. Hieronder valt het ontwikkelen van gezondheidsvoorlichtingmateriaal op het gebied van hygiëne, hepatitis, tuberculose, Aids/HIV, gezond eten, dagelijkse beweging, brandvoorlichting voor in huis, alcohol en drugs misbruik inclusief tabak, voor educatieve doeleinden zo ook in conferenties, seminars en gezondheidsvoorlichting voor kinderen.

Het bieden van een ruimte/kantoor waar mensen in humanitaire nood humanitaire ondersteuning ontvangen (advies, voedsel, kleding, sociale ondersteuning, gebruik van bad/douche etc.).

Het bieden van essentiële humanitaire ondersteuning door het, met toestemming van de Gezondheidsdienst, bezoeken van mensen in het ziekenhuis wiens familie niet kan komen en ze voorzien van wat extra voeding, kleding en een vriendelijk woord naast het voorzien van vervoer naar huis indien nodig.

De stichting beoogt door diverse diensten gratis of tegen een kleine vergoeding aan te bieden, de complexe problematiek binnen de minderbedeelde gemeenschap aan te pakken. Deze diensten dragen ertoe bij de kwaliteit van het leven en de integratie van de minderbedeelde groepen (zoals Roemeense Roma in Roemeense gemeenschappen) en binnen de grotere gemeenschap, met name in Roemenië en Moldova, maar eventueel ook in andere Europese landen, te bevorderen.

De stichting streeft naar het bevorderen van de lichamelijke, geestelijke en mentale gezondheid van de kinderen en hun families en richt zich op het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. Door training en het ontwikkelen van een methode beoogt de stichting de motoriek, sociale, emotionele en communicatie vaardigheden van de kinderen en jeugd te bevorderen.

De stichting zal door levering en ontwikkeling van (les) materialen, financiën, voorlichting en buurtactiviteiten reeds gestarte projecten voortdurend stimuleren en optimaliseren.

De stichting komt op voor de Rechten van het Kind zoals vastgesteld in de VN en internationale conventies voor kinderen, gaat in tegen enige vorm van mensenhandel en roept openlijk op elke vorm van mensenhandel en slavernij een halt toe te roepen.

De stichting zal trachten in haar thuisland en andere (oosterse & westerse) landen kennis over te dragen over de algemene problematiek van elke groep of sector binnen de minderbedeelde gemeenschap en de hieruit voortkomende (basis)behoeften in praktische, sociaal-educatieve, psychologische en financiële zin binnen de desbetreffende regio. Hiermee beoogt zij actieve betrokkenheid te stimuleren (draagvlakversterking) op het gebied van projectontwikkeling van diverse erkende organisaties na goedkeuring van het bestuur van de stichting.

De officiële werktaal van de organisatie is Nederlands en Engels. In Roemenië zal de stichting zowel in het Roemeens als Engels opereren. Alle brieven en documenten zullen ten allen tijde vertaald worden in al deze talen zodat iedereen al het schriftelijk materiaal kan lezen.

De stichting beoogt niet het maken van winst.