Op het moment ben ik fulltime huisvrouw, echtgenote en moeder van vijf heerlijke kinderen. Ik vind dat elk kind, ongeacht afkomst, geslacht of religie, met een gelijke kans aan het onderwijs hoort deel te kunnen nemen. Daarom heb ik een project ontwikkeld met taal, spel en dans om het jonge kind welke zich in een achterstandssituatie bevindt, te ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling. Hier, maar ook bijv. in Oost-Europa waar er, vaak o.a. in de gezinnen die gebukt gaan onder armoede, weinig ruimte en aandacht is voor de emotionele, sociale en lichamelijke ontwikkeling van het kind, kan dit project uitkomst bieden. In 2015 ben ik voor de 1e keer met mijn, toen 3, kinderennaar Roemenie geweest. Nabij Suceava heb ik met diverse groepen kinderen een creatief spel, dans en beweging project gedaan. Dit pilot project gaf voor mij een duidelijk groen licht om mijn programma verder te ontwikkelen en in 2018 hoop ik nogmaals te gaan, nu met de definitieve versie. 

Ik heb Roemenië voor het eerst in 1998 bezocht en heb het land sindsdien in mijn hart gesloten. Na verschillende korte bezoeken aan met name kindertehuizen, ben ik tot de conclusie gekomen dat het probleem van de volle kindertehuizen voor mijn gevoel lag bij de armoede in de gemeenschappen, veel kinderen die ik in de kindertehuizen tegenkwam, hadden namelijk wel ouders of familie.

Ik heb vervolgens van 2005-2007 in Roemenië gewoond en als vrijwilliger vanuit FAST in de Roma gemeenschappen Tarlungeni en Zizin gewerkt. Ik heb daar o.a. meegewerkt aan de opzet van een kleuterschool, naschoolse activiteiten en een project om de kinderen thuis in hun eigen gezin te helpen met sociaal-educatieve activiteiten voor het hele gezin, maar ook huiswerkbegeleiding en voorbereiding op de kleuterschool.

In deze tijd heb ik ook samengewerkt met Brian Douglas en gezondheidsonderwijs gegeven aan de kinderen in de lagere klassen van het basisonderwijs in Tarlungeni. In de zomer organiseerde ik zomeractiviteiten waar de kinderen ook fruit, sport en spel en gezondheidsonderwijs kregen.

Daarnaast heb ik een Studiefonds in het leven geroepen om kinderen vanaf hun kleuterschool tot aan hun diploma te ondersteunen, niet alleen financieel, maar ook met een gezonde lunch en lesmateriaal. Meer informatie over het Studiefonds en het 'Spelenderwijs op reis' programma vindt u verderop op de site of op:www.wingsofangels.nl