Het werk wordt door Brian Douglas in Noord-Oost Roemenië en Moldavië gecoördineerd en hij wordt bijgestaan door een klein team lokale & internationale 
vrijwilligers. Simone van Altena-Charmant organiseert in de zomer het 'Spelenderwijs op reis' project en Miriam Charmant ontwikkelt de materialen die op (kleuter)scholen worden verspreid. 

RCHF werkt volledig op vrijwillige basis en probeert de families en mensen te leren kennen, zodat het niet alleen bij het geven van materiële hulp blijft, maar dat problemen gezamenlijk bij de wortel aangepakt kunnen worden.

Hoe pakken wij “armoede” aan?

Door het goede voorbeeld te geven en mensen erbij te betrekken, zodat zij zelf keuzes gaan maken, kan een begin gemaakt worden om de levensstandaard van arme families te verhogen.

Naast voedsel (of zaden om zelf voedsel te verbouwen) en kleding wordt er advies en onderwijs gegeven. Er wordt geholpen de effecten van wanhoop door het leven in armoede samen weer te boven te komen en opnieuw en voorzichtig grip op de dagelijkse dingen te krijgen.

Wij houden met deze families contact om te zien dat alles goed blijft lopen en dat iedereen doet wat binnen de mogelijkheden ligt. Families krijgen weer wat meer zelfrespect en zij weten dat ze niet onzichtbaar en vergeten zijn.

Met Kerstmis en Pasen geven wij de allerarmsten extra voedselpakketten en wat speelgoed voor de kinderen.