In (Oost-)Roemenië en Moldavië bestaat op veel plaatsen helaas nog een situatie, waar armoede zowel volwassenen als kinderen in een vaak uitzichtloze greep houdt. Op deze plaatsen is het niet verwonderlijk, dat de Kindergartens en scholen een groot gebrek hebben aan voldoende leermaterialen.

Ons doel is om gratis materialen ter beschikking te stellen, waar kinderen in de betreffende leer-en ontwikkelingsfase profijt van zullen hebben. Het meest laagdrempelige materiaal zorgt ervoor, dat o.a. de woordenschat van de kleuter aangevuld wordt. Door middel van een groeiende woordenschat, kan het kind zich steeds beter leren uitdrukken en met de mensen om zich heen communiceren.

Het educatieve materiaal kan door zijn opzet voor verschillende leeftijden en leerniveau's gebruikt worden. De frisse en vrolijke illustraties van Timmetje Muis zijn bedoeld om de aantrekkingskracht van het leren te bevorderen.

Een in de loop van de jaren gegroeide band en samenwerking tussen RCHF, Wings of Angels Romania en Timmetje Muis vormt de basis voor dit project en is sterk verbonden met de sociaal-culturele achtergrond van de kinderen, waarvoor dit project bedoeld is. Wij werken samen met een gedeelde visie, dat onderwijs de sleutel voor een betere toekomst is. Wij willen een bijdrage leveren, om het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium te stimuleren.

Directeur van RCHF, dhr. B. Douglas, leeft en werkt sinds 1994 in Roemenië, waarvan het grootste deel op vrijwillige basis. Hij is zeer goed bekend met de plaatselijke problematiek en streeft naar voortdurende samenwerkingsverbanden op lokaal, landelijk, en internationaal niveau.

Het Studiefonds Wings of Angels Romania wordt gemanaged door Simone van Altena- Charmant. Zij heeft enkele jaren in Roemenië gewoond en gewerkt onder de Roma bevolking. Het opzetten en tot uitvoering brengen van een voor-schools programma was haar hoofdtaak. Zij heeft in samenwerking met het Timmetje Muis Educational Project 'Spelenderwijs op reis' ontwikkeld.

De creative kant van het project wordt uitgevoerd door Miriam Charmant, die met het doorlopende thema 'Timmetje Muis' de kinderen hoopt aan te spreken en aan te sporen enthousiast aan het doel van het project deel te nemen. Voordat deze creatieve kant de overhand nam, heeft zij 7 jaren in het onderwijs gewerkt als psychologisch pedagogisch assistente. Voor meer informatie over Timmetje Muis: www.timmetjemuis.nl of kijk op de Facebook pagina van Miriam Charmant.