Het is wonderlijk, hoe snel een kind over het algemeen de taal leert beheersen. 
Een drie jarige peuter beschikt over zo’n 700 woorden, een vijfjarige kleuter beschikt over ongeveer 3000 woorden. Al gaande leert het ook de grammaticale toepassingen. Maar wat hierbij belangrijk is, is dat een kind ook vanuit zijn omgeving gestimuleerd moet worden, om goed te leren communiceren.

Maria Montessori spreekt over de ‘sensitieve periode’ voor onder anderen de taalontwikkeling. Tot ongeveer 7 jaar zijn kinderen door het taal analytisch vermogen sterk op taal gericht. Binnen zo’n genetisch geprogrammeerd tijdsblok staat een kind speciaal open voor het leren van bepaalde taken. Deze kijk op de taalontwikkeling wordt gedeeld door veel andere onderzoekers. Zij zien taal als een aangeboren potentie, die door communicatie gestimuleerd moet worden, waarbij de sensitieve periode de meest optimale tijd is, om ‘taal’ tot ontwikkeling te laten komen.

Hier willen wij ons met het “Timmetje Muis Educatief Project” bij aansluiten. Voordat kinderen in Roemenië met 6 of 7 jaar naar de ‘Basisschool’ gaan, kunnen vooral de Kindergartens een potentieel deel van de taalontwikkeling voor hun rekening nemen.

Vanuit een goede basis van onder anderen de taalontwikkeling, zal het kind een vlottere aansluiting vinden binnen het leertraject. Het schept een kans hun wereld te leren kennen en binnen hun wereld zo goed mogelijk te functioneren.
Uiteindelijk zal een succesvol schoolverloop resulteren in vergroting van de kansen op de arbeidsmarkt en dit geeft uiteindelijk een beter toekomst perspectief voor deze groep jonge kinderen.