Missie:
Wij stellen ons als doel scholen in Oost-Roemenië en Moldavië educatieve middelen ter beschikking te stellen, die kinderen in hun leer- en ontwikkelingsproces stimuleren en een positieve bijdrage leveren op hun vervolgonderwijs.

Visie:
Wij willen een positieve bijdrage leveren aan het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen. Elk kind moet in de gelegenheid zijn, zijn of haar wereld te leren kennen, te onderzoeken en gestimuleerd te worden actief hieraan deel te nemen. Onderwijs is de sleutel voor een betere toekomst. 

Ons doel is om gratis materialen ter beschikking te stellen, waar kinderen in de betreffende leer- en ontwikkelingsfase profijt van zullen hebben. Het meest laagdrempelige materiaal zorgt ervoor, dat o.a. de woordenschat van de kleuter aangevuld wordt. Door middel van een groeiende woordenschat, kan het kind zich steeds beter leren uitdrukken en met de mensen om zich heen communiceren. Het educatieve materiaal kan door zijn opzet voor verschillende leeftijden en leerniveau’s gebruikt worden. De frisse en vrolijke illustraties van Timmetje Muis zijn bedoeld om de aantrekkingskracht van het leren te bevorderen.