Naast de materialen voor de kinderen, is er ook aandacht voor de leerkrachten zelf. Er wordt aangegeven ‘hoe’ de leerkracht met het materiaal om kan gaan. Het is niet alleen belangrijk de kinderen iets te leren, het gaat vooral ook om de manier, waarop het materiaal aangeboden wordt. Het is de bedoeling dat de leerkracht "het hart" van het materiaal leert begrijpen.

In principe is het heel simpel:

het kind stimuleren om te kijken, informatie te combineren, hun fantasie te prikkelen, vragen te leren stellen en aan te moedigen iets uit eigen ervaring te vertellen.

In het kort:

‘leren te communiceren en door te communiceren meer te leren.’
Maar deze bovenstaande dingen gelden ook voor de leerkracht zelf: inleven in wat er staat, het combineren van informatie, de fantasie gebruiken, vragen stellen en iets uit eigen ervaring vertellen. Het is tenslotte de leerkracht, die door middel van zijn of haar communicatie de kinderen zal helpen en stimuleren zich de basiselementen, die voor het schoolverloop belangrijk zijn, eigen te maken.