Voor kinderen is het van wezenlijk belang naar school te gaan. Wij helpen om hen de middelen te geven, die voor de ouders onmogelijk zijn om te kopen. De ouders kunnen nu de kinderen elke dag klaar maken om naar school te gaan en de ouderbijeenkomsten op school bijwonen. Dit geeft kinderen een betere toekomst, zij zijn in ieder geval ongeveer 6 uur per dag uit de kleine huisjes, leren nieuwe vaardigheden en ze maken nieuwe vrienden.

Ook het voorschoolse kind vinden wij belangrijk, zonder enige vorm van voorbereiding (zoals het goed kunnen vasthouden van een potlood bijv.) begint het kind al met een achterstand aan school en dat is moeilijk in te halen. Ook scholen zelf hebben niet altijd materiaal ter beschikking om goed onderwijs uit te kunnen geven. Ook hier willen wij als Stichting iets wezenlijks aan bijdragen.

Miriam Charmant ontwikkelt educatief materiaal voor (kleuter)scholen. In scholen, maar ook in een ziekenhuis in Dorohoi en op de kinderafdeling van het Ziekenhuis voor longaandoeningen in Iasi, wordt haar materiaal gebruikt om het jonge kind te ondersteunen in zijn ontwikkeling en scholing. Simone van Altena-Charmant heeft het Studiefonds 'Wings of Angels' in het leven geroepen om kinderen, families en studenten financieel te ondersteunen en het 'Spelenderwijs op reis' programma ontwikkelt in samenwerking met het Timmetje Muis Educatief Project. Dit is een programma met taal, spel en dans voor het jonge kind. Brian Douglas voorziet vele kinderen 2x per jaar van schoolspullen, zonder welke de kinderen niet aan school deel kunnen nemen. 

U kunt hier meer over deze projecten lezen:

Timmetje Muis Educatief Project
Spelenderwijs op reis
Studiefonds Wings of Angels