Om in de toekomst gelukkig te kunnen zijn, op welk levensniveau wij ook zitten, moeten wij elkaar leren respecteren, ondanks alle verschillen.

Binnen ons werk leren wij over gelijkheid van mensen, ongeacht afkomst, huidskleur, nationaliteit of behorend tot een minderheid. Iedereen verdient dezelfde kans om iets in dit leven te kunnen betekenen.

In elk land zijn kinderen de toekomst en dit vinden wij erg belangrijk. In Roemenië en Moldavië maken wij ons sterk, dat kinderen op scholen niet gerangschikt worden op nationaliteit, ras of behorende tot een minderheidsgroep, maar dat alle kinderen naar eenzelfde school kunnen gaan en naast elkaar in de klas kunnen zitten. Op deze manier kunnen vooroordelen afgebroken worden en begrip voor elkaar opgebouwd worden. Het scheiden van kinderen bevordert op jonge leeftijd juist onbegrip en stimuleert uiteindelijk racisme.

RCHF legt ook veel nadruk op gezondheidsonderwijs, zodat zowel kinderen als volwassenen die in de allerarmste gebieden wonen en erg kwetsbaar zijn voor ziekten en infecties, op eenvoudige manier over preventieve gezondheids maatregelen kunnen leren.

Ook bij overheidsinstellingen proberen wij bij de medewerkers een attitude van wederzijds respect te bevorderen. Of er nu een arme of invloedrijke persoon met een probleem voor hen staat, hun houding moet dezelfde zijn, zodat een hoop frustratie en vernedering voorkomen kan worden. Ook dit hoort bij het werken aan een betere toekomst!