Wij ondersteunen dat alle ‘etnobotanic weed shops’ in Roemenië gesloten moeten worden.

Wij geven voorlichting en streven naar een Europa vrij van illegale drugs en drugs varianten, inclusief hallicunerende planten en producten die een gevaar voor de gezondheid vormen.

Met een geschat aantal van 20 miljoen drugs gebruikers in Europa, waarbij het aantal toeneemt, stijgen ook het aantal drugs gerelateerde zelfmoorden onder jongeren dramatisch.

Meer gevolgen zijn gezondheidsproblemen op langere termijn, drugs gerelateerde ongelukken, werkeloosheid en het wegblijven op scholen.
Het gebruik van illegale drugs heeft effect op hele families en het leed is vaak niet te overzien. Wij onderschrijven de richtlijn van ‘harm reduction’ niet, omdat dit geen duidelijk resultaat voor een drugs-vrij leven laat zien en bovendien de verslaving in stand houdt.

In onze goed opgezette voorlichting programma’s, geven wij informatie over de levensbedreigende gevaren van de minder en beter bekende vormen van drugs, in de hoop dat kinderen ze niet gaan gebruiken, wanneer ze aangeboden worden.

In Roemenië worden in de weed-shops (‘etnobotacic magazine’) gemodifieërde cannabis substanties aangeboden in de vorm van ‘ontspannings kruiden’. Deze vorm staat in vele landen buiten de wet en op deze manier hebben dealers/verkopers een nieuwe vorm gevonden om drugs op de markt te houden. Deze vormen van drugs leiden vaak tot de dood en het is bewezen dat zij niet geschikt zijn voor consumptie en een gevaar voor de volksgezondheid zijn!

Wij ondersteunen het beleid om drugs in alle landen te verbieden, zodat levens gered kunnen worden. Wij zijn bezig een anti-drugs boekje voor jongeren te maken, met informatie over alle soorten drugs, begeleidt door geanimeerde illustraties. Wij hopen dat door goede voorlichting jongeren ook betere besluiten kunnen nemen; besluiten die van levensbelang zijn.