In Oost-Europa worden de rechten van de vrouw door verschillende redenen geschonden.

De houding ten op zichte van de vrouw vanuit de communistische tijd, waarbij zij enkel mocht koken, kinderen krijgen en vooral geen eigen mening mocht hebben, moet veranderen.

Geweld tegen vrouwen, dat regelmatig ‘onopgemerkt’ blijft, gaat vaak samen met het gebruik van alcohol. In deze landen wordt alcohol ook zelf geproduceerd, omdat veel tuinen wijngaarden hebben.

In de afgelopen jaren heeft zich met de opening van de grenzen en de versoepeling van regels, een nieuw fenomeen voorgedaan, namelijk ‘people trafficking’, mensenhandel.

Georganiseerde criminele bendes ronselen veel te gemakkelijk vrouwen, met de belofte van een mooie baan in het buitenland met hogere salarissen dan die ze thuis zouden kunnen krijgen. Voor veel vrouwen die in armmoedige situaties leven, is de verleiding te groot en komen zij er té laat achter, dat zij onder valse voorwenselen weggehaald zijn. Zij worden mishandeld en verkracht en gedwongen als prostituée te werken.

Wij ondersteunen het werk van de politie en geven voorlichting over alle vormen van agressie tegen vrouwen. Wij bezoeken families, die kwetsbaar zijn voor deze situatie en verleidingen en hopen door voorlichting meisjes en vrouwen te beschermen. Wanneer een vrouw in het buitenland wil gaan werken, adviseren wij hoe zij dit op een legale en veilige manier kan aanpakken, zodat zij niet in het circuit van mensenhandel terecht komt.